top of page

De Elfjes

Kinderdagverblijf
Logo Centrum voor Ambulante Revalidatie Deinze
VOOR WIE?

 

Kinderdagverblijf De Elfjes is een door Kind en Gezin gesubsidieerde dagopvang met een vergunning voor  maximaal 31 kinderen. Conform de reglementering van Kind en Gezin willen wij een kwaliteitsvolle dagopvang aanbieden aan jonge kinderen. Het belang van het kind staat hierbij centraal. Wederzijds overleg en samenwerking met de ouders is een belangrijk aandachtspunt in onze werking.

  • enerzijds bieden wij opvang voor kinderen met een normale ontwikkeling 

  • anderzijds richten we ons naar kinderen met specifieke zorgbehoefte

 

Voor de therapeutische begeleiding van kinderen met een specifieke zorgbehoefte werken we intensief samen met het centrum voor ambulante revalidatie of andere diensten.

De kinderen worden ingedeeld in 2 leeftijdsgroepen :

  • Elfenbank voor de allerkleinsten tot ongeveer de leeftijd van 18 maanden.

  • Elfenwoud voor onze peuters tot wanneer zij de grote stap naar school maken.

De zorgkinderen (maximum 11) worden volgens individuele noden verdeeld over beide groepen.

Voor wie?
CIK-met-KeG.jpg
Wat doen we?
WAT DOEN WE?

 

Het kinderdagverblijf wil reeds vanuit de wieg bijdragen aan de maatschappelijke integratie van alle kinderen ongeacht hun mogelijkheden en beperkingen.

Het heeft als doel om kinderen kansen te geven om zich harmonisch te ontwikkelen op vlak van:

  • motoriek 

  • taal

  • cognitie

  • en sociaal-emotioneel

De gezamenlijke opvang van typisch ontwikkelende kinderen en leeftijdsgenootjes met een specifieke zorgbehoefte biedt unieke ontplooiingskansen voor alle kinderen én ouders. (zie video)

Het huidige kinderdagverblijf is stapsgewijs gegroeid als kleinschalig project vanuit het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Ter Kouter dat sinds jaren gespecialiseerd in de behandeling van jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen. Om de behandeling van deze kinderen te optimaliseren was er nood aan opvang voor deze kinderen.

In 1999 werd De Elfjes erkend door Kind en Gezin en werd gestart in containerlokalen dankzij de financiële steun van Lions Club Deinze. Eind 2003 is het kinderdagverblijf verhuisd naar een eigentijdse en kindvriendelijke nieuwbouw. De synergie tussen het CAR en de Lions Club Deinze heeft geleid tot een uniek en kwalitatief opvangproject voor de kinderen uit de ruime regio Deinze.

 

We streven er naar dat elk kind zich veilig en geborgen weet in het kinderdagverblijf. Dat hij of zij vertrouwen kan stellen in de kinderbegeleiders, waarbij ze zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn. Dit realiseren we door de uniciteit van elk kind te respecteren en het de tijd en ruimte te bieden om zichzelf te mogen zijn. Door het kind te aanvaarden zoals het zich aandient en het liefdevol te benaderen, de omgeving te structureren, voorspelbaar te maken en te begrenzen zodat het kind de nodige houvast en veiligheid vindt om zich te kunnen ontplooien. Door het kind in zijn totaliteit te benaderen, het kind te stimuleren om tot een optimale ontwikkeling te komen op de diverse ontwikkelingsgebieden (motorisch, perceptueel, cognitief, sociaal, emotioneel, communicatief, zelfredzaamheid) hebben we oog  voor de 'sterke' kanten van elk kind en niet enkel te focussen op de probleemgebieden.

 

 

WIE ZIJN WE?

Je kan de Elfjes bereiken via het nummer bij de naam.

Van den Driessche Griet

Verantwoordelijke - Coördinator - Inclusiecoach

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

KINDERBEGELEIDERS

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Goossens Veronique

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Werrebrouck Maarke

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Balduck Isy

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Bruggeman Marlies

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Cannoot Nancy

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Claeys Evita

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Slock Lieselot

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Tambuyser Elke

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

LOGISTIEKE HULP

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

't Kindt Kurt

Klusjesman

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Heyerick Berlinda

Logistiek

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Temmerman Tania

Logistieke hulp

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

CONTACT Elfenbank

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

CONTACT Elfenwoud

Vertel wat meer over dit item. Waar gaat het over en waarom is het bijzonder? Klik hier en dan op "Toevoegen en beheren" om uw eigen item te plaatsen.

Please reload

Wie zijn we?
bottom of page