top of page
Kinderen die van school gaan

CAR

Centrum voor Ambulante Revalidatie
CAR-2022-NOTxt-op vierkant.jpg
Voor wie?
Kinderen in speeltuin

Doelgroepen

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (C.A.R.) onderzoekt en behandelt baby’s, peuters, kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen op vlak van ontwikkeling, functies en gedrag.

VOOR WIE?

 

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (C.A.R.) onderzoekt en behandelt baby’s, peuters, kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen op vlak van ontwikkeling, functies en gedrag.

 

Ambulante revalidatie kan gespecialiseerde hulp bieden door de beperkingen waar mogelijk te verminderen of te compenseren en de betrokkenen en hun omgeving te ondersteunen in het omgaan ermee, met het oog op een zo groot mogelijke participatie en levenskwaliteit.

 

DE DOELGROEPEN:

Complexe ontwikkelingsstoornissen

  • Algemene ontwikkelingsproblemen         

  • Verstandelijke beperking

  • Leerstoornis in combinatie met motorische, gedrags- en/of emotionele problemen

  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

  • ASS (Autismespectrumstoornissen) (volgens deze kwaliteitsstandaard)

Gehoorstoornissen

Neurologische stoornissen

 

Afspraakje

Therapie

Na het onderzoek volgt een eventuele diagnose en voorstel tot behandeling. Wanneer dit  advies  wordt gevolgd start een multidisciplinair therapieprogramma.

Moeder en baby spelen samen met speelgoed

Onderzoek

Het onderzoek gebeurt door een multidisciplinair team onder leiding van een arts, samen met een psycholoog, kinesitherapeut, ergotherapeut en logopedist.

Kinderen op basketbalplein

Aanmelding

De aanmelding gebeurt steeds op doktersvoorschrift en dit op basis van een doorverwijzing door school, CLB, andere hulpverlener en/of  huisarts. Er is een duidelijke vraag naar therapeutische ondersteuning. 

WAT DOEN WE?

 

AANMELDING

Op verwijzing van een externe arts ( al dan niet verbonden aan

een CLB, RCGG, een ziekenhuis of een revalidatieinstelling)

kan een kind, jongere of volwassene met een gefundeerd

vermoeden van een van deze stoornissen worden aangemeld.

Aan de revalidatie gaat een grondig multidisciplinair onderzoek

vooraf waarbij de problematiek in kaart wordt gebracht en

indien mogelijk reeds een diagnose wordt gesteld.

 

VERKENNEND GESPREK EN PLANNING

Een eerste verkennend gesprek zal (aangevuld met alle externe

informatie) bepalen of dit onderzoek aangewezen is.

De wachttijd voor dit onderzoek is afhankelijk van de

problematiek en kan meerdere maanden bedragen.

Het onderzoek wordt immers pas gepland wanneer er ook

daadwerkelijk een revalidatieprogramma kan worden geboden.

 

 

REVALIDATIE?

Op basis van het initiële onderzoek en alle externe informatie wordt bepaald of ambulante revalidatie aangewezen is, en of aan de inschrijvingsvoorwaarden van het R.I.Z.I.V. wordt voldaan.

De overeenkomst met het R.I.Z.I.V. bepaalt tevens de maximale duur van de revalidatie. Klik hier voor een gedetailleerde omschrijving van de doelgroepen, criteria en behandelingsduur. De werkelijke behandelingsduur wordt door het team bepaald, in overleg met de betrokkenen.

 

De revalidatie omvat tussenkomsten vanuit verschillende disciplines (medisch, logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, psychotherapie en sociaal werk) in een gecoördineerd aanbod en in nauw onderling overleg.

 

PRAKTISCH

  • De kosten worden, op een remgeld van 2,15 € na, door de mutualiteit vergoed.

  • Een revalidatieprogramma omvat in de regel meerdere zittingen per week van 1 tot 2 uur, een halve of een volledige dag. In schoolvakanties wordt van het vaste programma afgeweken. Het programma kan naast individuele sessies ook groepszittingen omvatten.

  • De verplaatsing van en naar het centrum wordt door de betrokkenen georganiseerd. Waar dit onmogelijk is kan in beperkte mate vervoer door het centrum worden voorzien. Rolstoelvervoer is beschikbaar.

  • Een onthaalbrochure met meer gedetailleerde informatie is beschikbaar. U kan die hier inkijken.

Wat doen we?
Wie zijn we?
WIE CONTACTEREN?

Aanmelding via Sociale Dienst

Joke Van der Gheynst

09/310 20 61

Wendy Wildemauwe

09/310 20 60

Iris Meire

09/386 63 94  (504)

Directie
Singelée Stefaan
09/310 20 62

Algemeen Directeur

Dossche Danny
09/310 20 63

Administratief Directeur

Baert Jannes
09/398 68 61

Kwaliteitsdirecteur

Dr. Van De Voorde Liesbeth
Voor afspraak: 09/310 20 69

Medisch Directeur

bottom of page