top of page

Opmerkingen, suggesties en klachtenprocedure

Opmerkingen en suggesties door zorggebruiker

  • Wij stellen ons als CAR steeds open voor opmerkingen of suggesties van onze zorggebruiker en dit zowel over de inhoud van het onderzoek, de behandeling, organisatorische aspecten of ook de werking van onze dienst in het algemeen.

  • U kan daarvoor gemakkelijkst terecht bij de betrokken therapeuten.  Onze medewerkers zoeken samen met u een antwoord op uw opmerking of suggestie. Indien nodig wordt de betreffende verantwoordelijke hierbij betrokken.

  • Anderzijds kan u uw boodschap doorgeven aan het onthaal, het afdelingshoofd of de directie. De mensen van het onthaal kunnen u verwijzen naar de betreffende verantwoordelijken.

     Op die manier hopen we te voorkomen dat u ernstig ontevreden wordt over onze werking.
     Zo verhinderen we dat U klachten heeft over onze dienstverlening.
     U kan ook steeds opmerkingen kwijt op zeguwmening@terkouter.be.
 

Klachtenprocedure

In geval u een klacht wenst in te dienen, beschikt u hiervoor over verschillende mogelijkheden:

 

Via de directie of het afdelingshoofd

  •  Afdelingshoofden:

Nathalie Colpaert :          09/398.68.60                 nathalie.colpaert@terkouter.be

Wouter Carton :               09/310.20.64                 wouter.carton@terkouter.be

  • Algemene directie: 

Stefaan Singelée :            09/310.20.62                stefaan.singelee@terkouter.be

 

        Het afdelingshoofd en/of de directie zal op basis van uw klacht een verantwoordelijke aanwijzen die uw
        klacht zal onderzoeken, of zal dit onderzoek zelf uitvoeren.
        Na onderzoek zullen de verantwoordelijke, het afdelingshoofd en/of de directie overleggen om u een
        antwoord te bezorgen.
        U kan een schriftelijk antwoord verwachten binnen de 10 werkdagen. Indien er meer tijd nodig is, wordt u
        hiervan verwittigd. Na ons antwoord kan u steeds toelichting vragen en verder met de betrokkenen overleggen.

Via het klachtenformulier op de website van het  Departement Zorg: klik hier

Via het klachtenformulier op de website van de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg: klik hier

bottom of page