top of page

Inzage of afschrift dossier

Als zorggebruiker hebt u het recht om, hetzij op rechtstreekse wijze, hetzij met de hulp van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die u aanstelt als vertrouwenspersoon, kennis te nemen van de gegevens die rond uw gezondheidstoestand in een dossier worden verzameld. 


Concreet hebt u het recht op inzage en/of afschrift van uw dossier. De aanvraag hiertoe verloopt schriftelijk. 

Wilt u graag het dossier inkijken of wenst u een afschrift van uw dossier? 

Via deze documenten kan u schriftelijk een afschrift / inzage van uw dossier aanvragen. Wij vragen geen vergoeding voor een afschrift van uw dossier. 

U kan de schriftelijke aanvraag op verschillende manieren terugsturen: 

  • u stuurt het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van uw identiteitskaart aan het CAR Ter Kouter, Aaltersesteenweg 2, 9800 Deinze.  

  • u bezorgt het via e-mail: stefaan.singelee@terkouter.be 

  • u bezorgt het aan het onthaal van het CAR. 

Van zodra wij uw schriftelijke aanvraag hebben ontvangen, doen we ons uiterste best het gevraagde afschrift zo spoedig mogelijk te bezorgen of de gevraagde inzage zo snel mogelijk te organiseren.

 

De wet op de patiëntenrechten bepaalt een maximum termijn van 15 dagen (na de ontvangst van uw aanvraag) waarin op uw aanvraag moet ingegaan worden. 

bottom of page