top of page

Nieuws

Nieuws

Gift van het Fonds Jan Filliers voor Ter Kouter

We hebben in juni 2023 een gift van 11912 euro mogen ontvangen van het Fonds Jan Filliers, beheerd door de Koning Boudewijnstichting,

voor ons project: digitale therapeutische hulpmiddelen voor personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Dit bedrag zal worden aangewend ter vervanging van verouderd materiaal en de aankoop van innovatief digitaal therapeutisch materiaal.

We zijn het Fonds Jan Filliers, beheerd door de Koning Boudewijnstichting erkentelijk voor deze sponsoring.

Waardeer je de werking van het CAR Ter Kouter? Dan je kan ons altijd financieel steunen!

Waardeer je de werking van het CAR Ter Kouter, dan je kan ons altijd financieel steunen.  Giften zijn vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar. 

Het CAR Ter Kouter ontvangt van de Vlaamse overheid financiële middelen voor de dagelijkse werking en de personeelskosten.  Voor het realiseren van vernieuwende projecten en extra therapeutisch materiaal is elke gift, klein en groot,  steeds welkom.   We zijn als VZW erkend om fiscaal attesten af te leveren n.a.v. giften van minimum 40 euro.

In geval je uit sympathie de werking van het revalidatiecentrum wil steunen dan kan je een gift doen. 

Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld:

  • Via een gift op het rekeningnummer BE56 4429 1150 5188.  Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. 

  • Tot op heden is het nog steeds mogelijk om via een testament te schenken waarbij u uw vermogen verdeelt tussen één of meerdere erfgenamen en een erkende instelling of vzw. Via een dergelijk duo-legaat bevoordeel je je erfgenamen én de erkende organisatie of vzw.  Als erkende vzw neemt het revalidatiecentrum dan de volledige successierechten over zodat uw erfgenamen vrijgesteld worden van successierechten    .

Elke steun, op welke manier ook, wordt met grote dankbaarheid onthaald.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Stefaan Singelée, algemeen directeur via 09/386.38.90 of stefaan.singelee@terkouter.be.

Jerusalema challenge Ter Kouter

Op initiatief van de begeleiders bij de Elfjes, ons kinderdagverblijf, hebben al onze teamleden van Ter Kouter hun beste danspasjes getoond op de Jerusalema!

NAH is een familiezaak: lezing door onze Klinisch Neuropsycholoog Gunther in Ter Kouter

Een hersenletsel kan een persoon totaal veranderen: bepaalde karaktertrekken van vroeger kunnen na het letsel versterkt of afgezwakt zijn en in sommige gevallen is de persoon zodanig getroffen dat hij niet meer te herkennen is. Je hebt het gevoel een ander familielid in huis te hebben en dit kan leiden tot verdriet, frustraties en conflicten. Hoe ga je om met ontremd gedrag? Hoe kan je iemand nog motiveren om iets te doen? Wat als je man, vrouw, kind, vader of moeder in sociale situaties ongepast reageert? Wat als het zelfs zodanig ontaardt dat er voortdurend heftige conflicten zijn?

Bedankt Cera

CERA samen investeren in welvaart en welzijn

Ter Kouter houdt eraan Cera te bedanken voor de steun die we mochten ontvangen voor de aankoop van deze prachtige tuinset die deel uitmaakt van de recent afgewerkte therapietuin.

Met zo’n 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn.

Revalidatie nieuwe stijl

Lees hier het volledige interview met onze Algemeen Directeur Stefaan Singelée gepubliceerd in Handiscoop van mei 2019 over Ter Kouter en de Centra voor Ambulante Revalidatie.

Welkom in ons nieuw onthaal

Iedereen is vanaf vandaag welkom in onze nieuwbouw. Daar vinden jullie ons nieuw onthaal, de wachtruimte (zowel voor de volwassenen als de kinderen) en op het eerste verdiep hebben wij een nieuwe vergaderruimte. Bovendien is dit gebouw extra toegankelijk gemaakt voor minder mobielen met een hellend vlak naar de inkom, brede deuren en een lift om vlot het eerste verdiep te bereiken. 

Ter Kouter renoveert en breidt uit

Hierbij nuttige info tijdens de renovatie:

Folder en parkeerplan Deinze

Hierbij ook de link naar artikels in de kranten: artikel 1 en artikel 2

Lancering van campagne "Rita hoort niet goed"

Hoorexpert lanceert de campagne "Rita hoort niet goed". Hierbij wordt de focus gelegd op het gehoorsverlies van mensen met een verstandelijke beperking. 

Wist je dat?
- gehoorverlies veel vaker voorkomt bij mensen met een verstandelijke beperking

- mensen met een verstandelijke beperking meer negatieve gevolgen ondervinden van een gehoorverlies

- het zeer moeilijk is om een gehoorverlies correct in te schatten bij deze doelgroep
- we het gehoor van mensen met een verstandelijke beperking kunnen testen met aangepast onderzoeksmateriaal
- het dragen van hoorapparaten (en een aangepaste benadering) de levenskwaliteit van heel wat mensen met een verstandelijke beperking kan verbeteren

NAH: NeurOnCoaching als geïntegreerd aanbod bij hersentumor

Binnen onze werking met mensen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) zien we geregeld mensen na een operatie van een hersentumor. We merkten dat hun beleving toch anders is dan die van mensen die revalideren na een ongeval of een CVA. Men moet niet alleen het verlies van de vroegere mogelijkheden aanvaarden, er is ook de angst voor het herval.

Heel vaak is dat herval ook onvermijdelijk en dan is het belangrijk dat men deze moeilijke periode zo kwaliteitsvol mogelijk kan doorbrengen. Zowel de persoon met een tumor als de omgeving moeten zo goed mogelijk op de hoogte gebracht worden van de mogelijke (neurologische) gevolgen. Men heeft emotionele ondersteuning nodig. En er is nood aan praktische maatregelen om het comfort en de kwaliteit van leven te verhogen.

Vaak valt men tussen de oncologische, neurochirurgische en neurologische discipline. Met onze NeurOnCoaching proberen we tot een geïntegreerd aanbod te komen. Meer informatie is te vinden in de brochure in bijlage.

Vrijwilliger/vrijwilligster voor Logistieke hulp

Kinderdagverblijf De Elfjes is op zoek naar een vrijwilliger/vrijwilligster voor logistieke hulp

 

 

We zoeken een gemotiveerd persoon die zich elke dag een paar uren kan vrijmaken in de namiddag. Liefst tussen 16u – 18u , maar andere opties kunnen besproken worden.

Geen weekendwerk.

 

Jobinhoud : hulp bij kleine huishoudelijke taken en eventueel assisteren bij de begeleiding indien er noodsituaties zijn.

 

Graag : gemotiveerd zijn om hulp te bieden waar nodig, respect voor onze werking, flexibiliteit en discretie.

 

Interesse?

Neem contact met Marianne Stofferis

kinderdagverblijf De Elfjes.

AALTERSESTEENWEG 2 DEINZE.

09 380 88 68

0491 87 80 00

info@elfjes.be

Financiële steun is altijd welkom

Je kan het Centrum financieel steunen door een overschrijving op het rekeningnummer BE56 4429 1150 5188. 
Je gift is fiscaal aftrekbaar in geval je minimaal  € 40  stort en in de mededeling “Fiscale gift voor CAR Ter Kouter” vermeldt.

bottom of page