CAR

Centrum voor Ambulante Revalidatie
Logo Centrum voor Ambulante Revalidatie Deinze
VOOR WIE?

 

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (C.A.R.) onderzoekt en behandelt baby’s, peuters, kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen op vlak van ontwikkeling, functies en gedrag.

 

Ambulante revalidatie kan gespecialiseerde hulp bieden door de beperkingen waar mogelijk te verminderen of te compenseren en de betrokkenen en hun omgeving te ondersteunen in het omgaan ermee, met het oog op een zo groot mogelijke participatie en levenskwaliteit.

 

DE DOELGROEPEN:

Complexe ontwikkelingsstoornissen

  • Algemene ontwikkelingsproblemen         

  • Verstandelijke beperking

  • Leerstoornis in combinatie met motorische, gedrags- en/of emotionele problemen

  • ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

  • ASS (Autismespectrumstoornissen) (volgens deze kwaliteitsstandaard)

Gehoorstoornissen

Neurologische stoornissen

 

1/3
 
WAT DOEN WE?

 

AANMELDING

Op verwijzing van een externe arts ( al dan niet verbonden aan

een CLB, RCGG, een ziekenhuis of een revalidatieinstelling)

kan een kind, jongere of volwassene met een gefundeerd

vermoeden van een van deze stoornissen worden aangemeld.

Aan de revalidatie gaat een grondig multidisciplinair onderzoek

vooraf waarbij de problematiek in kaart wordt gebracht en

indien mogelijk reeds een diagnose wordt gesteld.

 

VERKENNEND GESPREK EN PLANNING

Een eerste verkennend gesprek zal (aangevuld met alle externe

informatie) bepalen of dit onderzoek aangewezen is.

De wachttijd voor dit onderzoek is afhankelijk van de

problematiek en kan meerdere maanden bedragen.

Het onderzoek wordt immers pas gepland wanneer er ook

daadwerkelijk een revalidatieprogramma kan worden geboden.

 

 

REVALIDATIE?

Op basis van het initiële onderzoek en alle externe informatie wordt bepaald of ambulante revalidatie aangewezen is, en of aan de inschrijvingsvoorwaarden van het R.I.Z.I.V. wordt voldaan.

De overeenkomst met het R.I.Z.I.V. bepaalt tevens de maximale duur van de revalidatie. Klik hier voor een gedetailleerde omschrijving van de doelgroepen, criteria en behandelingsduur. De werkelijke behandelingsduur wordt door het team bepaald, in overleg met de betrokkenen.

 

De revalidatie omvat tussenkomsten vanuit verschillende disciplines (medisch, logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, psychotherapie en sociaal werk) in een gecoördineerd aanbod en in nauw onderling overleg.

 

PRAKTISCH

  • De kosten worden, op een remgeld van 1,88 € na, door de mutualiteit vergoed.

  • Een revalidatieprogramma omvat in de regel meerdere zittingen per week van 1 tot 2 uur, een halve of een volledige dag. In schoolvakanties wordt van het vaste programma afgeweken. Het programma kan naast individuele sessies ook groepszittingen omvatten.

  • De verplaatsing van en naar het centrum wordt door de betrokkenen georganiseerd. Waar dit onmogelijk is kan in beperkte mate vervoer door het centrum worden voorzien. Rolstoelvervoer is beschikbaar.

  • Een onthaalbrochure met meer gedetailleerde informatie is beschikbaar. U kan die hier inkijken.

 
 
WIE ZIJN WE?

 

Je kan jouw contactpersoon via mail bereiken door voornaam.naam@terkouter.be te gebruiken.

Bij telefonisch contact kan je na 09 380 88 69 voor het binnenpostnummer (BP) kiezen voor rechtstreeks contact.

DIRECTIE

Singelée Stefaan

Algemeen Directeur

09/310.20.62

Dossche Danny

Administratief Directeur

09/310.20.63

Baert Jannes

Kwaliteitsdirecteur

09/398.68.61

Dr. Van De Voorde Liesbeth

Medisch Directeur

voor afspraak 09/310.20.69

MEDISCHE DIENST

Dr. De Groote Liesbeth

Neuroloog

09/380.88.69 BP 301

Dr. De Roo Myriam

Kinder- en jeugdpsychiater

voor afspraak 09/310.20.69

Dr. Huyghe Joke

NKO-arts

voor afspraak 09/310.20.69

Dr. Van De Voorde Liesbeth

Pediater

voor afspraak 09/310.20.69

Dr. Verhelst Lien

Kinder- en jeugdpsychiater

voor afspraak 09/310.20.69

AFDELINGSHOOFDEN

Carton Wouter

09/310.20.64

Colpaert Nathalie

09/398.68.60

PSYCHOLOGISCHE DIENST

Baert Jannes

09/398.68.61

De Vree Jasmien

09/398.68.66

Depamelaere Ann-Sophie

09/310.20.66

Dewever Annelies

09/310.20.65

Huyghebaert Laurien

09/398.68.64

Lamiroy Lobke

09/398.68.63

Van Bost Gunther

09/398.68.62

Vandenhende Veerle

09/398.68.67

Vansteenkiste Heidi

09/310.20.67

Verbeelen Suzanne

09/398.68.65

LOGOPEDISTEN

Aelterman Fabienne

09/380.88.69 BP 101

Callaert Hilde

09/380.88.69 BP 103

Cornelis Vief

09/380.88.69 BP 151

De Buck Jozefien

09/380.88.69 BP 110

Devos Tine

09/380.88.69 BP 112

Dhont Fiebe

09/380.88.69 BP 111

Fierens Kurt

09/380.88.69 BP 152

Lambert Fran

09/380.88.69 BP 139

Mortier Kristin

09/380.88.69 BP 153

Opsomer Sophie

09/380.88.69 BP 130

Thienpont Mieke

09/380.88.69 BP 107

Van Damme Diane

09/380.88.69 BP 154

Van Overfelt Fien

09/380.88.69 BP 102

Vanquaille Annemie

09/380.88.69 BP 125

AUDIOLOGICHE DIENST

De Buck Jozefien

09/380.88.69 BP 110

Opsomer Sophie

09/380.88.69 BP 130

ERGOTHERAPEUTISCHE DIENST

Botte Yasmina

09/380.88.69 BP 212

Colpaert Nathalie

09/380.88.69 BP 201

Defruyt Lieve

09/380.88.69 BP 202

Dobbels Liesbet

09/380.88.69 BP 275

Eeckhout Emma

09/380.88.69 BP

Maesen Leen

09/380.88.69 BP 223

Seynhaeve Sarina

09/380.88.69 BP 221

Steyaert Amber

09/380.88.69 BP 273

Steyaert Katrien

09/380.88.69 BP 204

Stockman Greet

09/380.88.69 BP 254

Vanassche Nathalie

09/380.88.69 BP 205

Vandevyvere Eef

09/380.88.69 BP 206

Vanquathem Annelies

09/380.88.69 BP 287

KINESITHERAPEUTISCHE DIENST

Carton Wouter

09/310.20.64

De Mey Sofie

09/380.88.69 BP 223

De Smet Linde

09/380/88/69 BP 301

De Vuyst Melissa

09/380/88.69 BP 306

Dossche Danny

09/310.20.63

Huys Sabine

09/380.88.69 BP 375

Lemiegre Marijn

09/380.88.69 BP 324

Niesten Jelle

09/380.88.69 BP 378

Steyaert Katrien

09/380.88.69 BP 204

Van Damme Ingeborg

09/380.88.69 BP 352

Vlegels Inse

09/380.88.69 BP 312

ADMINISTRATIEVE DIENST

De Roeck Bea

09/386.38.90

Meire Iris

via hoofdnummer

Rogiest Mireille

09/386.38.90

Van der Gheynst Joke

09/310.20.61

Vandewalle Martine

09/310.20.69

SOCIALE DIENST

Meire Iris

via hoofdnumemr

Van der Gheynst Joke

09/310.20.61

Wildemauwe Wendy

09/310.20.60

LOGISTIEKE DIENST

De Meijer Ruth

Polyvalent medewerkster/chauffeur

09/380.88.69 BP 400

't Kindt Kurt

Klusjesman

via hoofdnummer

Lapere Sylvie

Poetsvrouw

via hoofdnummer

Moreels Christine

Poetsvrouw

via hoofdnummer

Willems Christel

Poetsvrouw

via hoofdnummer

Wildro Kristof

Chauffeur

via hoofdnummer

Please reload