top of page

Multidisciplinair Team

Logo Centrum voor Ambulante Revalidatie Deinze
VOOR WIE?
 

Personen met een handicap kunnen bij het Multidisciplinair Team van het CAR Ter Kouter kosteloos terecht voor de opmaak van een dossier bij het VAPH en/of het Agentschap Jongerenwelzijn zodat eventuele bijkomende ondersteuning voor hen mogelijk is.

 

Deze extra hulp kan voor diverse problematieken onder de vorm van: 

  • specifieke zorg

  • financiële tegemoetkoming voor bepaalde hulpmiddelen

  • woningaanpassingen

  • persoonlijk assistentiebudget

  • Rolstoelen

  • ...

Erkend door Vlaamse Overheid mt kader.jpg
Voor wie?
WAT DOEN WE?
 

Na de aanmelding volgt een persoonlijk gesprek tussen de aanvrager, ouder of partner van de aanvrager en de maatschappelijk assistente. In dit gesprek wordt gepoogd om een zo volledig overzicht te krijgen van de aanwezige problematiek en deze te kaderen binnen de gehele leefsituatie van de aanvrager. Hierna kan de dienst starten met de opmaak van het dossier dat kan leiden tot de gevraagde hulp.


Het team van experten bestaat uit een arts, maatschappelijke assistente, psychologe en ergotherapeute. Op basis van het gesprek en eventuele bijkomende informatie van andere hulpverleners (o.a. ook van het centrum voor ambulante revalidatie zelf) wordt beslist of dit dossier ontvankelijk is. Zo ja, wordt meteen gestart met de opmaak van het dossier dat kan leiden tot de gevraagde hulp. 

 

MINDERJARIGEN
Voor jongeren onder de 18 jaar kan men voor verschillende hulpvragen zelf rechtstreeks contact opnemen met de betrokken diensten, maar in bepaalde gevallen is er ook sprake van ‘niet rechtstreeks toegankelijke hulp’. In dit geval kan het MDT via de ‘integrale toegangspoort’ voor u deze aanvraag doen. In deze gevallen gaat het meestal over intense of langdurige hulp. We hebben het hierbij over de verschillende modules, zoals b.v. verblijf, dagopvang, mobiele en/of ambulante begeleiding, persoonlijk assistentiebudget, hulpmiddelen.

Brochure

 

VOLWASSENEN

Ook personen ouder dan 18 jaar kunnen via het VAPH mogelijks van deze vorm van ondersteuning genieten, op voorwaarde dat hun handicap voor de leeftijd van 65 jaar werd erkend. Ook hier wordt nagegaan welke gevolgen hun handicap heeft op het sociale leven, vrije tijdsbesteding, woon- en leefomstandigheden en of m.a.w. de hulpvraag voldoende onderbouwd is. Ook hier hebben we het over dezelfde mogelijkse modules: verblijf, dagopvang, mobiele en/of ambulante begeleiding, persoonlijk assistentiebudget, hulpmiddelen,…

Brochure

Wat doen we?
WIE CONTACTEREN?

Van der Gheynst Joke

Sociale Dienst - contactpersoon MDT

Voeg @terkouter.be bij: joke.vandergheynst

09/310.20.61

Wie zijn we?
bottom of page