top of page
Hoorapparaat
VOOR WIE?

 

Iedereen met vragen rond gehoor, kan bij ons terecht.

 

Hoorexpert Deinze, partner van het samenwerkingsverband HOOREXPERT, is meer dan 40 jaar de referentie voor kwaliteitsvolle hooroplossingen. We garanderen je een ‘antwoord op maat’. 

We combineren in onze aanpak je specifieke verwachtingen aan de nieuwste wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. 

Je kan terecht voor:

  • onderzoek 

  • advies

  • hoortoestelaanpassing

  • alle andere technische hulpmiddelen

 

Sedert 2012 doen we ook onderzoek en behandeling van oorsuizen (tinnitus).   

Recent werd de campagne "Rita hoort niet goed" gelanceerd. Daarbij wordt het gehoorsverlies van mensen met een verstandelijke beperking in de aandacht gebracht.

In geval u vragen of twijfels hebt rond uw gehoor of na verwijzing door een huis- of NKO-arts neemt u contact op met het onthaal van Ter Kouter (09/386.38.90 of email)  waarbij een eerste afspraak wordt gemaakt. 

Voor wie?
Wat doen we?
WAT DOEN WE?

 

Hoorexpert Deinze zal een betrouwbaar en betrokken antwoord geven op uw vragen. Reeds sedert het midden van de jaren zeventig zijn wij actief op vlak van gehoorzorg en volgen heel nauwgezet de nieuwste wetenschappelijke en technische ontwikkelingen.

In de afgelopen jaren hebben we ons grondig gespecialiseerd in gehoorproblemen bij alle leeftijden, van baby’s tot senioren.

Dankzij de verbeterde gehoorscreening (algo), sedert het einde van de negentiger jaren, worden er ook baby’s onderzocht die op de leeftijd van 3 weken worden doorverwezen via Kind en Gezin.  Het gespecialiseerd gedragsaudiometrisch onderzoek gebeurt altijd in samenwerking met het multidisciplinaire gehoorteam.  Indien er gehoorverlies wordt vastgesteld, zal er voor de leeftijd van 6 maand overgegaan worden tot de aanpassing van hoorapparaatjes op babymaat. Tegelijk wordt er multidisciplinaire therapie opgestart binnen het revalidatiecentrum.

 

 

 

 

Peuters, kleuters en lagere school-kinderen krijgen een gehooronderzoek aangepast aan de leeftijd.  Dit kan via gedragsaudiometrie (via observatie) of via spelaudiometrie verlopen.  Wordt er een gehoorverlies vastgesteld dan kunnen deze kinderen eveneens op onze dienst terecht voor aanpassing van hun hoorapparaatjes. Indien nodig kunnen zij ook voor verdere begeleiding doorverwezen worden naar het revalidatiecentrum voor aangepaste revalidatie zoals gehoortraining, lipleestraining en psychosociale begeleiding.

Ook volwassenen kunnen binnen de dienst gehoorzorg terecht met vragen rond gehoor en gehoorproblemen.

De audiologen maken vrijblijvend een grondige analyse van het gehoor en er is mogelijkheid tot raadpleging bij de N.K.O-arts verbonden aan onze dienst of we werken samen met uw vertrouwde N.K.O.-arts.  Op basis van de onderzoeksresulaten krijgt u een antwoord op uw vragen en wordt, indien nodig, een behandelingsvoorstel gedaan.

In geval de aanpassing van hoortoestellen is aangewezen, worden oorafdrukken genomen om de oorstukjes, of de in-het-oor apparaatjes te maken die perfect in het oor passen.  Essentieel hierbij is dat de Dienst Gehoorzorg  geen enkele commerciële binding heeft, waardoor we u in alle objectiviteit alle merken en types van hoorapparaten kunnen aanbieden.   Onze dienstverlening streeft ernaar om op een sterk geïndividualiseerde manier in te spelen op uw vragen in functie van “kwaliteit op maat”.  Gedurende twee weken probeert u de apparaten uit in de eigen omgeving. Na deze proefperiode worden de resultaten besproken en worden de toestellen zo nodig bijgeregeld en loopt de proefperiode door tot ze optimaal aan de verwachtingen voldoen.  De prijs van een hoortoestel hangt af van de kwaliteit en de mogelijkheden. Er is echter in de meeste gevallen een gedeeltelijke tussenkomst van de mutualiteit voorzien.

Na de aanpassing kan u steeds verder bij de Dienst Gehoorzorg terecht voor nazorg en eventuele herstellingen van het apparaat.   Een goede na-service en opvolging, zoals jaarlijks een grondig technisch nazicht,  vinden we dan ook heel belangrijk.  Kortom, we blijven graag steeds ter beschikking voor al uw vragen.

Alle types batterijen, onderhoudsproducten en andere accessoires zijn verkrijgbaar. Ook hulpmiddelen zoals FM-systemen, versterkers voor radio en televisie,..., lichtsystemen voor deur- en telefoonbel en babyfoon, zijn beschikbaar.

Tevens kunnen we u, in geval dit aangewezen is, een bijkomend aanbod van therapie (hoortraining, aanleren van spraakafzien en liplezen) en psychosociale begeleiding aanbieden.  Dit gebeurt in samenwerking met het multidisciplinaire gehoorteam van het revalidatiecentrum.

WIE ZIJN WE?
Martine Vandewalle
09 310 20 69

Administrie en afspraken

Wie zijn we?
bottom of page