Noach

NAH-Revalidatie
Logo Centrum voor Ambulante Revalidatie Deinze
VOOR WIE?
 

Noach biedt ambulante revalidatie aan volwassenen en kinderen met een niet-aangeboren hersenletsel (C.V.A., trauma, tumor of infectie) met een maximale participatie en levenskwaliteit als doel. Indien nodig kan de revalidatie worden georganiseerd in het kader van dagverblijf.

noach-nah-revalidatie.jpg
 
WAT DOEN WE?

 

Met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bedoelen we een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening. Meestal betreft het gevolgen van een C.V.A. (hersenbloeding, trombose, embolie), een (verkeers) ongeval of ander trauma, een tumor, infectie of intoxicatie. Degeneratieve beelden, zoals dementie, zijn natuurlijk ook hersenaandoeningen, maar vallen niet onder deze doelgroep.

De gevolgen ervan kunnen meervoudig en complex zijn. Zo kunnen er beperkingen ontstaan op het vlak van de mobiliteit, de communicatie, de waarneming, cognitieve functies zoals de aandacht, het geheugen en de redeneerfuncties. De stoornissen zijn op het vlak van het gedrag of de emoties laten de mens soms grondig veranderd achter.Een combinatie van deze stoornissen veroorzaakt vaak een drastische breuk in de levenslijn van de betrokkenen en maakt gezonde mensen en hun omgeving op slag afhankelijk en hulpeloos.

 

NAH-Revalidatie NOACH
NAH-Revalidatie NOACH

press to zoom
Eettafel
Eettafel

press to zoom
Fitness Revalidatie
Fitness Revalidatie

press to zoom
NAH-Revalidatie NOACH
NAH-Revalidatie NOACH

press to zoom
1/12

AANMELDING EN ONDEZOEK

Na aanmelding door de patiënt, zijn familie, de behandelende arts, of het verwijzende ziekenhuis volgt een eerste gesprek waarbij alle relevante informatie wordt uitgewisseld en de eerste afspraken voor onderzoek worden gemaakt.Na een volledig bilan (medisch, neuropsychologisch, motorisch, communicatief,) worden, in overleg met de patiënt en zijn omgeving de prioritaire doelstellingen voor de komende maanden vastgelegd waarna de revalidatie kan starten. Afhankelijk van de evolutie of van nieuwe doelen kan het therapieprogramma aangepast worden.

 

THERAPIE

De uiteindelijke bedoeling van de revalidatie is tweeledig. Enerzijds willen we dat de persoon met zijn NAH kan doen wat voor hem of haar en de omgeving belangrijk is. Anderzijds willen we, ondanks de beperkingen, een zo groot mogelijke levenstevredenheid nastreven.

  1. Functietraining: De meest voor de hand liggende manier om dit te bereiken is natuurlijk om een maximaal herstel van de vroeger als vanzelfsprekend beschouwde functies. De mate van herstel kan niemand met zekerheid voorspellen, maar intensieve revalidatie kan vaak een belangrijk verschil maken. De taal, bewegings-, en cognitieve functies kunnen evolueren door intensieve stimulatie op maat, geïnspireerd door nieuwe wetenschappelijke inzichten. Naast intensieve individuele revalidatie worden ook groepsmomenten aangeboden. De samenwerking tussen de verschillende therapeuten (transdisciplinariteit) maakt een stimulatie mogelijk, die door elk van de disciplines afzonderlijk niet mogelijk zou zijn (bv. Valangst wordt aangepakt door de samenwerking tussen psycholoog en kinesitherapeut).

  2. Maximaal niveau activiteiten en participatie: Hoewel functietraining steeds een onderdeel van de therapie zal zijn, valt bij sommige letsels of na een bepaalde tijd nog slechts weinig feitelijk herstel meer te verwachten. Ook dan blijft een belangrijke vooruitgang mogelijk op het vlak van activiteiten als zelfredzaamheid en mobiliteit en participatie aan de maatschappij. We gebruiken hiervoor zowel technieken, die de persoon kan leren, als methodes die de omgeving kan toepassen. Zo kan de partner bijvoorbeeld moeten leren om meer één onderwerp tegelijk aan te brengen omdat een veelheid van informatie de persoon overspoelt. Steeds meer neemt de technologie een plaats in in de revalidatie. Vooral op het vlak van communicatie en cognitieve problemen kan het gebruik van smartphone en tablet een belangrijke hulp vormen. Samen met de patiënt en de familie streven we naar een optimale integratie in het gezin, het werk, de vrijetijdsbesteding, en andere sociale relaties. We willen het gezin bijstaan bij het zoeken naar een nieuwe rolverdeling en zingeving. Verschillende keren per jaar worden ook avonden voorzien, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

  3. Levenstevredenheid: Ondanks een optimale behandeling blijven de meeste mensen na een NAH kampen met resterende problemen. Dit zorgt voor verwerkings- en aanpassingsproblemen, zowel voor de betrokkene als zijn omgeving. Het revalidatieteam probeert te helpen om de beperkingen en het verlies van het vroegere leven een plaats te geven. Dit betekent vaak een proces van bewustwording van welke waarde prioritair zijn. Pas dan kan men zoeken naar een manier om die waarden vorm te geven.

 

PRAKTISCH

De revalidatie is ambulant, wat betekent dat, afhankelijk van de nood, mensen in het centrum aanwezig zijn voor sessies van een of twee uur, een halve dag, of volledige dagen.. Op die manier kunnen ook de mantelzorgers kort ondersteund worden en krijgen ze wat tijd voor zichzelf of voor broodnodige praktische regelingen. De kosten voor revalidatie worden (behoudens een remgeld van € 1.73 per revalidatiedag in 2013) rechtstreeks aan de mutualiteit aangerekend.Verplaatsingen van en naar het revalidatiecentrum gebeuren in principe door de betrokkenen of zijn familie. In overleg kan het centrum hiervoor echter (al dan niet in samenwerking met andere diensten) hierin tussenkomen. Rolstoelvervoer is beschikbaar.

 
WIE ZIJN WE?

Je kan jouw contactpersoon via mail bereiken door voornaam.naam@terkouter.be te gebruiken.
Bij telefonisch contact kan je na 09 380 88 69 voor het binnenpostnummer (BP) kiezen voor rechtstreeks contact.

Botte Yasmina
Ergotherapeute
09/380.88.69 BP 212
De Meijer Ruth
Chauffeur en logistiek medewerker
via hoofdnummer
De Smet Linde
Kinesiterapeute
09/380.88.69 BP 301
De Vuyst Melissa
Kinesiterapeute
09/380.88.69 BP 306
Dr. De Groote Liesbeth
Neuroloog
09/380.88.69 BP 301
Fierens Kurt
Logopedist
09/380.88.69 BP 152
Lamiroy Lobke
Coördinator
09/398.68.63
Van Bost Gunther
Psycholoog/gedragstherapeu
09/398.68.62
Vandevyvere Eef
Ergotherapeute
09/380.88.69 BP 206
Vanquaille Annemie
Logopediste
09/380.88.69 BP 125
Vlegels Inse
Kinesiterapeute
09/380.88.69 BP 312
Wildro Kristof
Chauffeur
via hoofdnummer