top of page
Baby spelen met bouwstenen
CIK-met-KeG.jpg
Centrum Inclusieve Kinderopvang
Logo Centrum voor Ambulante Revalidatie Deinze
Missie - Visie
visie.jpg

Missie - Visie

Missie

Iedereen is welkom in de opvang, Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Het inclusief opvangen van kinderen met een extra zorgvraag is een verrijking voor iedereen. Voor de zorgkinderen die kind kunnen zijn met andere kinderen, Voor de andere kinderen die leren dat verschillen gewoon zijn, Voor de ouders van zorgkinderen die hun kind zo gewoon mogelijk willen laten groeien maar wel de specifieke zorg en begeleiding willen geven die nodig is.  

 

We gaan uit van de kracht van het kind: elk kind is uniek. We geven kinderen tijd en ruimte om open te bloeien en zich op eigen tempo te ontwikkelen. We willen dat kinderen zich goed voelen in de opvang en hebben aandacht voor hun noden, op elke leeftijd. 

Naast het verder uitbouwen van de eigen inclusieve werking heeft elk CIK als opdracht het integreren van inclusieve opvang in andere voorzieningen, zowel voorschools als buitenschools, zowel bij gezins- als bij groepsopvang. Belangrijke doelstelling hierbij is dat ook ouders van een kindje met een specifieke zorgvraag vlotter opvang vinden binnen een redelijke afstand. 

Visie

bottom of page