top of page
TER KOUTER DEINZE

Dit is de overkoepelende benaming voor vijf verschillende diensten gelegen op dezelfde locatie, Aaltersesteenweg 2 te Deinze. 

Wij streven naar een kwalitatief hoogstaand aanbod op maat van de specifieke hulpvraag en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. 

ONZE 5 DIENSTEN
Centrum voor Ambulante Revalidatie

 

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (C.A.R.) onderzoekt en behandelt baby’s, peuters, kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen op vlak van ontwikkeling, functies en gedrag. 

Ga verder

Kinderdagverblijf De Elfjes

 

Kinderdagverblijf De Elfjes werkt inclusief: enerzijds bieden wij opvang voor kinderen met een normale ontwikkeling, anderzijds richten we ons naar kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Ga verder

Hoorexpert

 

Hoorexpert Deinze, partner van het samenwerkingsverband HOOREXPERT,  is meer dan 40 jaar de referentie voor kwaliteitsvolle hooroplossingen.   We garanderen je een ‘antwoord op maat’.

Ga verder

NAH-Revalidatie NOACH
 

Noach biedt ambulante revalidatie aan volwassenen en kinderen met een niet-aangeboren hersenletsel (C.V.A., trauma, tumor of infectie) met een maximale participatie en levenskwaliteit als doel. Indien nodig kan de revalidatie worden georganiseerd in het kader van dagverblijf.

Ga verder.

Multidisciplinair Team
 

Personen met een handicap kunnen bij het Multidisciplinair Team van het CAR Ter Kouter kosteloos terecht voor de opmaak van een dossier bij het VAPH en/of het Agentschap Jongerenwelzijn zodat eventuele bijkomende ondersteuning voor hen mogelijk is.

Ga Verder

bottom of page