top of page

Patiëntenrechten

Sedert 2002 heeft België een wet die uw rechten als patiënt duidelijk omschrijft. Tegelijk legt deze wet de basis voor een goede en duurzame relatie tussen de patiënt en de zorgverlener.

Wij vinden het erg belangrijk u goed te informeren met betrekking tot uw rechten als zorggebruiker. We verwijzen u daarom graag naar een overzichtelijke brochure waarin u heldere informatie over uw rechten als zorggebruiker kan vinden.

Indien u toch nog met vragen zit over uw rechten, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Klachtenprocedure

In geval u een klacht wenst in te dienen, beschikt u over verschillende mogelijkheden: 

Het afdelingshoofd en/of directie zal op basis van de informatie ofwel uw klacht zelf onderzoeken ofwel een verantwoordelijke hiervoor aanwijzen. Na onderzoek zal u via één van deze personen een antwoord worden bezorgd. U kan een schriftelijk antwoord verwachten binnen de 10 werkdagen.  Indien er meer tijd nodig is, wordt u verwittigd. Na dit antwoord kan u steeds toelichting vragen en verder met de betrokkenen overleggen. 

  • Via het klachtenformulier op de website van het Departement Zorg: klik hier
  • Via het klachtenformulier op de website van de Onafhankelijke Ombudsdienst Geestelijke Gezondheidszorg (OOGG): klik hier

bottom of page