top of page
Afbeelding4.png

Wij dragen uw (h)oren op handen

GEHOOR

Zorg op maat voor baby's en kinderen bij gehoorverlies
Baby with Hearing Aid
Diagnostiek

Gaf een gehoortest aanwijzingen dat jouw baby, peuter of kleuter aan één of beide oortjes minder goed hoort? CAR Ter Kouter is een erkend diagnostisch referentiecentrum waar je terecht kan om het mogelijke gehoorverlies verder te onderzoeken.

Na een telefonische aanmelding wordt er  zo snel mogelijk een NKO-onderzoek en een eerste audiologische screening gepland.  Ons hoorteam ondersteunt jou bij de verdere medische onderzoeken en opvolging. We volgen samen met jou de algemene ontwikkeling van jouw kind op.

 

Onze kinderaudioloog brengt samen met het team het gehoor in beeld via verschillende onderzoeksmomenten . Op basis van onze resultaten volgt er een eventuele aanpassing van een hoortoestel of implantaat.

Voor wie?
Therapie

Jouw slechthorende of dove baby, peuter of kleuter beleeft de wereld op een andere manier. Via therapie en begeleiding gaat het hoorteam samen met jullie op weg. Op deze manier willen we jouw kind optimale ontwikkelingskansen bieden.

Via het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsdomeinen, individueel of in groep, willen we jouw kind leren om actief te participeren in de horende wereld.

Mother and Son
Image by Zoe Graham
Interessante weetjes
 • Jouw ziekenfonds voorziet een ruime terugbetaling voor diagnostiek en therapie. Je betaalt enkel het remgeld.

 • Wij werken nauw samen met externe diensten (bv. Kind & Gezin, thuisbegeleiding, ziekenhuis…).

 • Onze sociale dienst kan hulp bieden bij diverse administratieve vragen (bv. zorgtoeslag).

 • Het kinderdagverblijf De Elfjes biedt inclusieve kinderopvang waardoor jonge kinderen met een specifieke zorgbehoefte unieke ontplooiingskansen krijgen. 

Wat doen we?
Wie zijn we?
WIE GAAT ER MET JOU OP WEG?

 

 • Dr. Vandist (NKO-arts)

 • Martine (administratie en onthaal)

 • Annelies (coördinator en psychologe)

 • Jozefien (logopediste en audiologe)

 • Sophie (logopediste en audiologe)

 • Mieke (logopediste)

 • Lieve (ergotherapeute)

 • Katrien (kinesitherapeute)

Vrijblijvende informatie: 

Baby.jpg
Afbeelding4.png

Wij dragen uw (h)oren op handen

bottom of page