Baby spelen met bouwstenen
CIK-met-KeG.jpg
Logo Centrum voor Ambulante Revalidatie Deinze
Kinderdagverblijf
 
WAT DOEN WE?

 

 

 

Vorming

Samenwerking

Inclusieve opvang

Het kinderdagverblijf De Elfjes is gegroeid vanuit het Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Ter Kouter. Deze dienst is sinds jaren gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van jonge ontwikkelingsgestoorde kinderen. Om de behandeling van ontwikkelingsvertraagde en ontwikkelingsgestoorde baby’s en peuters te optimaliseren was er nood aan opvang voor deze kinderen. 

 

Het levensritme van baby’s en peuters laat immers niet toe de therapie op vaste tijdstippen te programmeren. Als kinderen in de opvang aanwezig zijn kan de therapie gebeuren op momenten dat het kind voldoende alert is, of bijvoorbeeld eetbegeleiding kan gebeuren op de eetmomenten.  

 

Sinds 1999 wordt De Elfjes gesubsidieerd door Kind & Gezin als kinderdagverblijf voor 23 kinderen (in 2006 uitgebreid naar 28). Door een aanpassing van de reglementering kunnen we momenteel maximaal 31 kinderen opvangen. We kregen een erkenning voor 8 structurele plaatsen voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. 

 

In 2014  werden deze 8 plaatsen ingeruild voor erkenning binnen het pilootproject van de Centra voor Inclusieve Kinderopvang van Kind & Gezin en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 

 

De hoofdopdracht als CIK (Centrum voor Inclusieve Kinderopvang) is samen met de ouder, de opvanglocaties en het hulpverleningslandschap in een inclusief traject te stappen om inclusieve opvang mogelijk te maken. De inclusiecoach is er voor alle opvanglocaties die vergund zijn door Kind en Gezin zoals de kinderdagverblijven, (diensten voor) onthaalouders en buitenschoolse opvang.  

Dit gaat over het ondersteunen van teams rond hun visie en werking op vlak van inclusie. 

  • Ouders en voorzieningen in contact brengen met diverse opvangplaatsen die kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte opvangen binnen de zorgregio. Op die manier vinden kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte een opvangplaats dicht bij huis. 

  • Begeleiden en ondersteunen van initiatieven die een kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte opvangen. 

  • De inclusiecoach begeleidt en ondersteunt de kinderbegeleiders binnen het inclusieverhaal, zonder het professioneel handelen van hen over te nemen.  

Werkwijze: het delen van ervaringen, het reflecteren op eigen handelen, het aangaan van een samenwerkingsrelatie. Er worden geen pasklare antwoorden gegeven voor ontwikkelingsproblemen. 

© 2016 by ICT-werkgroep

Ter Kouter Deinze

Aaltersesteenweg 2

9800 Deinze

 

09/ 386 38 90

·     CAR Ter Kouter vzw of Centrum voor Ambulante Revalidatie ter Kouter vzw

·     KBO nr. BE 0408.203.219

·     RPR Gent

·     Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6 te 9031 Drongen

·     Kinderdagverblijf De Elfjes vzw

·     KBO nr. BE 0455.636.912

·     RPR Gent

·     Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6 te 9031 Drongen