top of page
Baby spelen met bouwstenen
CIK-met-KeG.jpg
Kinderdagverblijf
Logo Centrum voor Ambulante Revalidatie Deinze
Missie - Visie
CIK-met-KeG.jpg
WAT DOEN WE?

 

 

 

Vorming

Samenwerking

missie.jpg

Missie - Visie

Missie

De hoofdopdracht is het aanbieden van een kwaliteitsvolle inkomensgerelateerde opvang, in samenspraak en overleg met de ouders, waarbij het welbevinden van het kind centraal staat en hun talenten benadrukt en gestimuleerd worden. 

 

 

KDV De Elfjes streeft naar een  kwalitatieve opvang waarin het kind centraal staat, waarbij de ouders beschouwd worden als de belangrijkste en meest invloedrijkste personen in het leven van  hun kinderen en waarbij de medewerkers elke dag hun best doen om een dynamische opvang van de kinderen te waarborgen met oog voor warmte, openheid, liefde en gezelligheid! 

 

Iedereen is welkom in de opvang, Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Het inclusief opvangen van kinderen met een extra zorgvraag is een verrijking voor iedereen. Voor de zorgkinderen die kind kunnen zijn met andere kinderen, Voor de andere kinderen die leren dat verschillen gewoon zijn, Voor de ouders van zorgkinderen die hun kind zo gewoon mogelijk willen laten groeien maar wel de specifieke zorg en begeleiding willen geven die nodig is.  

 

We gaan uit van de kracht van het kind: elk kind is uniek. We geven kinderen tijd en ruimte om open te bloeien en zich op eigen tempo te ontwikkelen. We willen dat kinderen zich goed voelen in de opvang en hebben aandacht voor hun noden, op elke leeftijd. 

 

Wij willen betrouwbare opvang bieden aan baby’s en peuters in een evoluerende omgeving en tijd, met  respect voor elk kind en hun emoties.  

 

Dit in een geborgen sfeer  zodat elk kind zich kan ontplooien en  zijn talenten mag ontdekken. 

 

Communicatie met en participatie van  ouders is hierbij essentieel, en hiervoor staat een  deskundig team garant. 

Het creëren van een fijne en veilige leefomgeving waar het kind zich kan ontwikkelen tot een gelukkig en evenwichtig persoon is het doel van onze opvang. Met bijzondere aandacht voor: 

  • zelfvertrouwen ( IK KAN DAT) 

  • veiligheid ( ALS HET KIND ZICH VEILIG VOELT, ZAL HIJ ZICHZELF UITDAGEN) 

  • respect voor zichzelf, de ander en zijn leefomgeving. 

 

De Elfjes is voortdurend in beweging met onze kinderen om de noden en de behoeften dagelijks te optimaliseren.  Door open communicatie tussen ouders en begeleiders, begeleiders onderling en regelmatige bijscholingen kunnen we nog meer gericht handelen. 

  

De belevingswereld staat centraal, een kind leert door het DOEN, zo leert hij zijn wereld kennen, kan er vertrouwen groeien, zelfzekerheid en respect 

Visie

Pedagogische visie

bottom of page